Stocksåg, ett tvåmans såg för att fälla träd, användes fram till 1950-talet då motorsågen tog över. En motsvarande såg, fast enmans, kallades timmersvans. 

Lägg till kommentar