Synonym haffla i sig

äta, svälja fort.

 

Synonym bidrag 23 mars 21 samt

Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar