Denna samling ord och uttryck med anknytning till Skåne har samlats på en gemensam webbplats av ca ett 100-tal olika personer sedan 2005. Antalet är svårt att beräkna exakt då många av orden samlats in anonymt. Från början låg ordsamlingen på en personlig hemsida kallad Jörgens Hörna som nu har flyttats till en egen webbplats i september 2016. Denna drivs vidare av samma initiativtagare och alla är varmt välkomna att berika samlingen med nya ord och uttryck som saknas eller kommentera det som finns idag.

Syftet med denna samling ord och uttryck är inte att alltid vara hundraprocentigt språkligt korrekt vad det gäller grammatik osv, utan i första hand vara en samling med ord och uttryck och dess betydelse, och om möjligt dess historia och ursprung. Målet är att försöka fånga saker som kanske annars kan gå förlorat när generationer försvinner och språket förändras. Orden och dess betydelse kan ibland variera en hel del beroende på ganska många olika orsaker, såsom t ex under vilken tid det förekommit, hur det uttalats, vilken plats det använts på, hur man tolkar hur utttal ska stavas, och i vilket sammanhang det används. Till detta tillkommer att det kan vara svårt att hitta bekräftande källor då det handlar om talspråk, att ord och uttryck ibland sprider sig även utanför Skånes gränser och lånas även på andra hållet, samt att ord kan ha en helt annorlunda betydelse någon annan stans, vilket kanske gör det hela både mera spännande och intressant.

Så håll till godo med samlingen av ord och uttryck och tveka inte om du har något tillföra.

wordcloud skanskaord 20161015

Grafisk representation av de vanligaste sökorden på Skånska ord och uttryck i oktober 2016 skapat genom Wordclouds.