Verb

Ord som uttrycker handling eller skeenden

Ord / Uttryck
vånna
våra
värspig
vöjsa
öja
örla