Verb

Ord som uttrycker handling eller skeenden

örla