Substantiv

Ord som betecknar föremål, företeelser och fenomen

örlevind
örnastört
örtakost