Substantiv

Ord som betecknar föremål, företeelser och fenomen