Ordsamling

Här hittar du samlade ord och uttryck på skånska. Använd sök-rutan nedan, bläddra dig fram i alfabets-menyn eller ta dig vidare via underrubrikerna i huvudmenyn. Klicka på respektive ord och uttryck för eventuell mer information, källangivelser och kommentarer.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ballfarja

stöka till, skapa oordning. Ex: "Ungar, hållt opp me å ballfarja."

ballna

bukta, men även svullna, svälla.
Ex: "Taget ballnar innott " - Taket buktar inåt,
eller : "Ja har sånn tannavark så hela kinden har ballnat".

ballra

snattra, prata.

ballstyrig

Bångstyrig.
jmfr da. balstyrig, samma betydelse
Exempel: "Märren e så ballstyrig att ingen vågar si i närheden"

baneman

järnvägstjänsteman. Ex: "Baneman, baneman, hånken slapp! Tåged går å sillen står!" - sades av Knussans Botilla på Råå, när hon lämnat en låda sill vid Raus station och vagnen med sillen hade kopplats av.

bang

rädd

barhoad

Slät (om kaffe) eller barhuvad.
Exempel:
1. "inn barhoad kopp kaffe, taggar"- en slät kopp kaffe, tack
2. "huan flö å, så nu e ja barhoad" - mössan flög av, så nu är jag barhuvad.

barkebränne

björkved

barplatt

barfota. Ex: "Mor! Nu e de nock sau varmt så vi kan springa barplatt!"

barsel

dopgille (ordagrant barnsöl), den fest som följer ett barndop

barsärk

malva

based

nersölad.
Exempel:
"han va rent based au allt bloed" - han var helt nersölad av allt blod

baska

kvistar, smågrenar, ris (främst att elda med)
Exempel: "Hämta baska påg, vi sko lua i aften" - hämta kvistar att elda med pojke, vi ska grilla över öppen eld i kväll
Citat Piraten: "Svälj du degen som den e, för baskan ska du ha på ryggen"

baskahie

besvärlig buskterräng.
Ex: "här va de stopp, kära vännor, här får vi vänna, fårr här tar baskahien ve" - här var det stopp, kära vänner, här får vi vända, för här tar terrängen vid

bass

gäng, samling

batti

ansträngande, besvärlig, jobbig (främst om personer).
Exempel: "du får ta hann om dinn battia glytt, Nels!" - du får ta hand om din jobbiga unge, Nels (jmfr. Nils)
"Nä, nu e de nock! Battingen e fårr batti fårr mi!" - Nej, nu får det vara nog! Pojken är för ansträngande för mig!

batting

pojke, unge, (otämjd) ungtjur

baus

se bavs

bavs

bestört, paff.
Ex: "Vi ble litta bavs nårr öget konns dög ubb" - Vi blev lite paffa när hästen bara dök upp
"Ja hade bitt rent bavs om han dött" - Jag hade blivit helt bestört om han hade dött

beda

beta (rotfrukt) men även att ha "en sån beda" dvs att ha tur.

bede

ett stycke, en bit. Ex: "- men denna lilla kom ihu vartenda or ett doktit bede" (ur "Di glöttana" av Daniel Rydsjö)

bedelöjta

betlykta. En lykta som tillverkades av en sockerbeta eller ännu hellre av en foderbeta, i vilken det sattes ett stearinljus.

beg

beck

beganes mårkt

när det är beckmörkt.

begat igen

Något som fasnat, stoppat eller tätats, ibland smuts/ingrott

begick

Klarade sig. Ex: "Den ene slog sig helt fördärvad men den andre begick sig"

begtrå

becktråd, tråd bestruken med med beck. Skomakaren använde becktråd när han sydde fast sulan på skor, men också som omslag till sår på fingarna. Ex: "De e ente farlit, min påg! Ja ska sno om en begtrå så läks de å slutar bloa."

behytta se säl

passa up sig själv. Ex: "Nu står maden på bored så nu kan var å en behytta se säl!"