Ordsamling

Här hittar du samlade ord och uttryck på skånska. Använd sök-rutan nedan, bläddra dig fram i alfabets-menyn eller ta dig vidare via underrubrikerna i huvudmenyn. Klicka på respektive ord och uttryck för eventuell mer information, källangivelser och kommentarer.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

aved

vrång.
Exempel "Aved, avelen o avuren va han, en redi avuring" - Vrång, oartig och tvär var han, en riktigt vresig person

avi

avig, vrång. Ex: "Johan e ente te å snacka me på marenen. Då e han så vreg å avi."

avian

avigsidan. Ex: "Vänn luan eller rocken på avian, om du går vilse i skogen, så skosnuan (skogsfrun) ente kan göra di nåt å du hittar himm igen."

avis

tidning, dagstidning, reklamfinansierad tidning. Lånord från danskan, da. avis (sv. dagstidning), som gjort sitt intåg relativt sent.

avlurad

död.

Synonym aulurad, auolurad

avuring

En liten slyngel eller en tvär och vrång person, ordet avuring lär härstamma från murarspråk där det betyder 1/8 tegelsten.

 

Källa/ref: Isof Institutet för språk och folkminnens databas över Syd- och västsvenska dialektord och Björn Gröhns Skånsk ordlista och Inlägg från offentliga Facebookgruppen Malmö - ett historiskt perspektiv 26 mars 2019

aväre

nyfikenhet. Exempel: "Ja ha aväre te å gå in" - jag är nyfiken på att gå in

backafall

De branta sluttningarna mot havet på Ven i Öresund. Ex: dikten "Flickan från Backafall" av Gabriel Jönsson.

backaloppa

ungar från stadsdelen Kirseberg, ä k s Backarna i Malmö. Backapåg sades ofta i nedsättande betydelse, backaungar = skitungar, backatös = något ännu värre.

bafs

se bavs

bagasare

eftersläntare, jmfr sk., da. bag, sv. bak och sk. asa, sv. släpa, dra

bagbu

återbud.
Exempel "ja tvangs lämna bagbu te gilled"
(jag tvingades lämna återbud till festen)
"bagbå är kommet, Marten kan i komma"
(återbud har kommit, Martin (eller Mårten) kan inte komma).

bagelsepanna

sockerkaksform

bagenom

Bakom, på baksidan [ba:genåmm] el. [ba:ganåmm].
Exempel:
-Vårr sko vi seda (Var ska vi sitta)
-Ja ska seda darrhänne bagenom träna. Vellstu fårr du seda darr osse. (Jag ska sitta därborta bak trädena. Om du vill får du också sitta där.)
Märk i exemplet ovan att skillnad görs på "sko vi" och "jag ska", skånskan pluralböjer vissa verb fortfarande. Till exempel ska (skall) som böjs ska i singular och sko (jmfr. skola) i plural.

bagette

bakom, efter, se även bagenom

bagtag

det som inte duger något till. Ex:
"Når en har tåsked ska en harpa. Då bler där den goa säen, som kommer fram i drösen.
Så bler där de lätta o dållia som flyer tebaga. De e de som vi kallar får bagtag."
(av Daniel Rydsjö)

bagvänd

fumlig. Ex: "Du bär dej sau bagvändt ad!"