Ordsamling

Här hittar du samlade ord och uttryck på skånska. Använd sök-rutan nedan, bläddra dig fram i alfabets-menyn eller ta dig vidare via underrubrikerna i huvudmenyn. Klicka på respektive ord och uttryck för eventuell mer information, källangivelser och kommentarer.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

allebonnar

tofflor eller kängor med sula av al.

allebug

grodyngel

alliera inte så töser, jag lyssnar på radion

för inte ett sådant oväsen flickor, jag lyssnar på radio.

allo

ståj, oväsen, uppståndelse, larm, öronbedövande oljud.
Exempel: "ett rysligt alo"
- "En kann väl ente eda i sånnt hondans allo!" (Ettagluttare i Dalby skolmatsal) - Man kan väl inte äta i sådant förfärligt oväsen!

Synonym alo

alloas

ståja, föra oväsen, alarmera, väsnas. Exempel "han alloas så möe man ente kan eda" - Han väsnas så mycket så man inte kan äta.
jmfr sk. allo, da. halløj, sv. oväsen

allting går om gud vill å röven håller

modernare lokalt skånskt talesätt. Valt till skånskt favorituttryck tillsammans med fubbick av ståupkomikern Lena frisk i Sydsvenskans stora kulturarbetarintervjuv 2003.

amodalös

nyckfull. Ex: "Jutt dej ente me hinge, Per. Hon e sau amodalös."

Synonym ammodalös, ammodalöst

ankommen

skämd. Ex: "Mor, den här leverkorven faur vi slänga. Den smaugar ankommen."

annrik

ankhane

antedarrad

nervös. Citat Fritiof Nilsson Piraten, "De va därför jag hoppa o ble antedarrad"

antererad

upprörd, nervös. Ex: "Skrig ente sau fårbannat! Ja bler sau antererad."

aparto

speciellt, särskilt [âpárto]

armbuavär

Fint väder när man kan köra med rutan nere på bilen och ha armbågen hängandes på kanten.
Svensk översättning: Armbågsväder

arpa

reta.
Exempel: "fluorna arpas å stuan e kvav" ur dikten Bäjnta gräder av Nils Ludvig (Di å Vi, år 1946, Malmö)

arted

Konstigt, märkvärdigt

artesö

ärtsoppa

as

släp, redskap att släpa stora stenar med.

asa

släpa, dra

asa di hid ditt asekar

Kom hit din slöfock

att va lia nöjd med

Att helst vilja slippa något.

attes

i går kväll

atäte

ohyra, skadedjur. Senare leden av ordet har ev. med verbet äta att göra. Förleden skulle kunna vara ett ord åt som också är släkt med äta som betyder "ätande, frätning, ohyra".

au ja!

allmänt skånskt uttryck, t ex "Au ja, putta lagom din drul!"

auasa

göra arbetet färdigt. Ex: "Paugar! Nu tar vi ett tag te! De bler ingen mad förren arbetet e auasat."

audölmad

avsomnad, avsvimmad.

augauen

död, försvunnen. Ex: "Per hade vad augauen en fillesex aur, ingan Karna jutte om sej"

aulade päror

Potatisar som legat länge och fått groddar.
Ex "Di sista pärorna i pösen va rent aulade"
Betyder: De sista potatisarna i påsen var helt "ålad"!