Ordsamling

Här hittar du samlade ord och uttryck på skånska. Använd sök-rutan nedan, bläddra dig fram i alfabets-menyn eller ta dig vidare via underrubrikerna i huvudmenyn. Klicka på respektive ord och uttryck för eventuell mer information, källangivelser och kommentarer.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ord Beskrivning

bluddervin

se bludder

blyans

blyertspenna

blyant

se blyans

blydded

blöt, våt.

bläe

järnkil att klyva ved med.

blära

blåsa, t ex gummiblåsan till en fotboll, grisens urinblåsa osv. Ex:
"Istern väges och till ära
för en färgrik dags förlopp
blåser jag nu upp den blära
som jag fann i svinets kropp.
(Ur "Julslakt" av Gabriel Jönsson)
Den uppblåsta "svinabläran" kunde sedan användas som boll att leka med.

bläreträ

vattenpass

bläreträ

lodstock. Ex: Snickarmäster undervisar: "Ska du ha väggen i lo, ska bläran inge i glasbläran på bläreträet ligga precis emellan di tvau stregarna."

blödig

känslig

bobbe

otrevlig typ, av tyskans Bube = knekt

bobbig

otrevlig, överlägsen

bonke

hög (1) eller mängd, många (2). Ex (1): jorbonke = jordhög, mögbonke = gödselhög,
"Å vi ha penga
möen mad å go mad
å granna ög.
Pior å dränga
å bag hused
en bonke me mög.
(ur Erik Ahlbergs Skånevisor)

Ex (2): "Där står en hel bonke me folk ude på vejen."

bonngarn

bottengarn

boppe

ett kvinnobröst

boret

bordet

borst

Brännvin, starksprit magborstare, en rejäl sup som river ända ner i magen. 

bosshage

brandredskap, en hake, liknande båtshake, med vilken brandmännen drog ner den brinnande halmen från husens halmtak.

bracka

racka, hundracka. Ex: "Spring fårr hongabrackan e lös!"

braga

knaka, braka. Ex: "Så länge de bragar så håller de, sa han som gick på isen."

bragare

ljudlig fjärt

braja

lakan

bregen

samlingsnamn för ormbunkar och örnbräken

brenntjessan

spegelbilden i en brunn, varelse i brunnen man skrämde barn från att gå nära brunnen.
Exempel: "O gå i nära brunnen glytta, då tar brenntjessan fatt i er!"

brocka

Cementblandare

brogemansklär

högtidsdräkt, bröllopskostym.

bromlare

ko som inte kan bli med kalv.

bronnkjessa

bruatramsa

brudtärna.
Exempel: "Vill du va bruatramsa nårr ja jiftor mi" - Vill du vara brudtärna när jag gifter mig

brynare

kraftigt djur, kraftig man.
Exempel:
"Där kommer en brynare, slåss ente me han" - Där kommer en kraftig en, slåss inte med honom
"En brynare har sledit si, ha sko vi göra" - En kraftig tjur (el. annat djur) har slitit sig, vad ska vi göra

bränne

bränsle, ved att elda med.