Ordsamling

Här hittar du samlade ord och uttryck på skånska. Använd sök-rutan nedan, bläddra dig fram i alfabets-menyn eller ta dig vidare via underrubrikerna i huvudmenyn. Klicka på respektive ord och uttryck för eventuell mer information, källangivelser och kommentarer.


Alla   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

slabba

stänka ner.

slabberum

rum för tvätt av mjölkkannor, samt i överförd betydelse utrymme, tolerans åt annat håll. Ex: "Ska man kunna komma överrens ska man ha gott om slabberum".

slabbespann

slaskhink, även skurhink?

slabbetunna

slaskhink. även namn på den som åt upp det sista på faten. Ex: "De e väl ente konstit ad du bler tjock! Du e ju en redi slabbetunna".

slajna

ge sig i lag med någon.

slajt

släkt

slajta

slakta

slammerdöna

högljudd pratsam kvinna. Ex: "Jens Jenskan va en fasli slammerdöna te å snacka å tödra".

slana

I betydelsen mycket smal, slank person. Kan också betyda lång person: "Kolla vicken slana" Lång jäkel.

slashas

En slarvig människa, en människa som varken bryr sig om hur han ser ut eller vad han sysslar med.

slau

slå gräs eller säd för hand med lie. Efteråt är stycket slaued. Hört från norra Skåne.

slaukula

häst som gärna sparkar bakut.

slave

efterräfset vid slåtter.

slavs

slags

sleden

sliten, bakfull eller trött

slejna

det blir mildare väderlek.

slejnad

Spettekakan har slejnat/spettekakan har stått framme och blivit seg (vilket vi tyckte var godare) /Eva M

slirig i bugen

Dålig i magen

slissing

slamsa som blir t ex när man putsar kött. 

sloa

Ett hjul, som genom yttre våld har råkat i obalans, "slår". T ex i uttrycket: -"Hörrdu Pitter, ditt baghjul sloar"
Ordet används frekvent i Kullabygden.

sluffavogn

Hästdragen fyrhjula vagn med mot center sluttande sidor som användes exempelvis för att köra hö och halm med.

OBS! Osäker på stavningen, och därav kan jag inte heller hitta ordet på nätet. /Johan

slyg

Att vara törstig eller hång på drickat.

Ex "Har du redan tömt glaset innan vi sait skål ditt slyg"

släbo

Slättbo, person från södra Skåne. Uttalas med kort ä, ungefär ”släbbo”. Uttrycket är förstås från norra Skåne. 

släbosnus

skånsk äppeldessert.

slämma

slå i dörrar.

släntaxlad

När axlarna lutar utåt-neråt (jfr buteljaxlad) istället för att vara någorlunda vågräta, vilket ansågs ”bättre” och snyggare (vem kan hjälpa hur han/hon blivit konstruerad?).

slänting

slänt

släpp icke inn fyled

Uttryck: ungefär patrask , dåliga människor

släta

smeka grovt och handgripligt, kyssa. Ex: "Ja sau nock ad du sto me Stina och hur du släta na".

slödatur

nybörjartur