Ordsamling

Här hittar du samlade ord och uttryck på skånska. Använd sök-rutan nedan, bläddra dig fram i alfabets-menyn eller ta dig vidare via underrubrikerna i huvudmenyn. Klicka på respektive ord och uttryck för eventuell mer information, källangivelser och kommentarer.


Alla   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

backafall

De branta sluttningarna mot havet på Ven i Öresund. Ex: dikten "Flickan från Backafall" av Gabriel Jönsson.

backaloppa

ungar från stadsdelen Kirseberg, ä k s Backarna i Malmö. Backapåg sades ofta i nedsättande betydelse, backaungar = skitungar, backatös = något ännu värre.

bafs

se bavs

bagasare

eftersläntare, jmfr sk., da. bag, sv. bak och sk. asa, sv. släpa, dra

bagbu

återbud.
Exempel "ja tvangs lämna bagbu te gilled"
(jag tvingades lämna återbud till festen)
"bagbå är kommet, Marten kan i komma"
(återbud har kommit, Martin (eller Mårten) kan inte komma).

bagelsepanna

sockerkaksform

bagenom

Bakom, på baksidan [ba:genåmm] el. [ba:ganåmm].
Exempel:
-Vårr sko vi seda (Var ska vi sitta)
-Ja ska seda darrhänne bagenom träna. Vellstu fårr du seda darr osse. (Jag ska sitta därborta bak trädena. Om du vill får du också sitta där.)
Märk i exemplet ovan att skillnad görs på "sko vi" och "jag ska", skånskan pluralböjer vissa verb fortfarande. Till exempel ska (skall) som böjs ska i singular och sko (jmfr. skola) i plural.

bagette

bakom, efter, se även bagenom

bagtag

det som inte duger något till. Ex:
"Når en har tåsked ska en harpa. Då bler där den goa säen, som kommer fram i drösen.
Så bler där de lätta o dållia som flyer tebaga. De e de som vi kallar får bagtag."
(av Daniel Rydsjö)

bagvänd

fumlig. Ex: "Du bär dej sau bagvändt ad!"

bajamaja

Toalett av flyttbara typen vanligt förekommande i södra Sverige, uthyrning till större utomhusevenemang drivs av företag med samma namn i Tommelilla.

bajjadär

folketymologi för bidé, hört i Frosta härad. Ex: "Jaha, nu ä di här me den där bajjadären te friherrinnans badrum, herr baron!" (kammartjänaren Aron Johansson på Skarhults slott).

bala ner

pressa ihop hö eller gräs genom att lägga sig i det. Ex: "Ligg nu ente där å bala ner gräset. ungar!"

balder

vanligt tjurnamn, även horkarl, bock. Ex: "Han kallades Balder etter tjuren på kommungården å han va osse en redi balder me glötta i många byar. Men han hållt reda på dom, så när därför en da en påg kom å sa, ad han va far te han, to Balder opp en sliten notesbog me vaxduksparmar.
- Du sir ja e din far. Va hitter du min paug
- Ja hitter Erik!
Balder bårrja bläddra i bogen, men hitta ingen Erik.
- Nä du, min paug! Du har nock fel. Du e ente mä i bogen!
- Jo, ja e din paug. Ja har en tvillingbror som hitter...
- Paug! De konne du väl sajt mesamma! Ad du e tvilling! Tvillingarna har ja ju i en annen bog!

balle

Skinka, baken.
Exempel: "Kolla sicka granna ballar hon har!" - kolla vilken snygg häck hon har!

ballfarja

stöka till, skapa oordning. Ex: "Ungar, hållt opp me å ballfarja."

ballna

bukta, men även svullna, svälla.
Ex: "Taget ballnar innott " - Taket buktar inåt,
eller : "Ja har sånn tannavark så hela kinden har ballnat".

ballra

snattra, prata.

ballstyrig

Bångstyrig.
jmfr da. balstyrig, samma betydelse
Exempel: "Märren e så ballstyrig att ingen vågar si i närheden"

baneman

järnvägstjänsteman. Ex: "Baneman, baneman, hånken slapp! Tåged går å sillen står!" - sades av Knussans Botilla på Råå, när hon lämnat en låda sill vid Raus station och vagnen med sillen hade kopplats av.

bang

rädd

barhoad

Slät (om kaffe) eller barhuvad.
Exempel:
1. "inn barhoad kopp kaffe, taggar"- en slät kopp kaffe, tack
2. "huan flö å, så nu e ja barhoad" - mössan flög av, så nu är jag barhuvad.

barkebränne

björkved

barplatt

barfota. Ex: "Mor! Nu e de nock sau varmt så vi kan springa barplatt!"

barsel

dopgille (ordagrant barnsöl), den fest som följer ett barndop

barsärk

malva

based

nersölad.
Exempel:
"han va rent based au allt bloed" - han var helt nersölad av allt blod