ta en genväg. Ex: "Han vann terränglöpningen, men vi tror att han har ginat."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar