nikt, lummersporer. Om man kastar en nypa nikt mot ett tänt stearinljus blossar det till med ett fräsande ljud. Metoden användes bl a av trollkarlar, när de ville låta något försvinna på ett effektfullt sätt.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar