smörgåsbord. Ex: "De är bra me gauenes bor för maden sätter sej liasom."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar