Bidra med ditt ord och uttryck

sluta upp med det där!Källa/ref: Skånsk-svensk-engelsk ordlistaLägg till kommentar