gapa, skrika, sjunga. Ex: "Han gabar i psalmorna så en konne tro, ad han va klockare."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar