Bidra med ditt ord och uttryck

häftigt!Källa/ref: Skånsk-svensk-engelsk ordlistaLägg till kommentar