fästman. Ex: "Har ni hört! Elna har skaffad fäkt!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar