för mycket. Ex: "De e rent fårrvänne, sa pian som ble kösst bak gäred."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonKommentarer  
Fårrvänne kan också betyda uppochnedvänt.
Lägg till kommentar