bråk, tråkigheter. Ex: "Du ställer bara te fårrtred."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar