Bidra med ditt ord och uttryck

försluka sig, äta för mycket. Se även försluga sig. Ex: "Gröden va så go så ja fårrslåg maj."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar