väder man drar sig för att gå ut i. Ex: "De va så böst å fårrhuelit vär den dan så ja to me itt par tre droppar i kaffed."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar