Bidra med ditt ord och uttryck

förfasa sig. Ex: "Paugen va sau slaen sau di rent fårrgyste se, når di sau, hur han sau ud."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar