Bidra med ditt ord och uttryck

förbannad, arg. Ex: "Ja ble sau fårrblingad galen, sau ja visste ente va ja gjorde!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar