göra sig till. Ex: "Du behöver ente stå där å fula dej. Vi ved ju vim du e!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar