torr, död gren. Ex: "Du faur bryda au allt de forna på eblaträet."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar