skratta förargligt, skratta överlägset. Ex: "Stå ente där å fnedra!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar