skynda sig. Ex: "Nu faur vi fnatta på, om vi ska ble färia te midda!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar