slita, stå i. Ex: "Kom ihu paugar! Man kan ente bå flå å stå."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar