osäkert och valhänt fingra på. Ex: "Du står där å fjelar, så du bler alri färi!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar