steg. Ex: "Di fåsste fjeden", namnet på Nils Ludvig Olssons första diktsamling.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar