löjlig, valänt person. Ex: "En sånn fjabbe kan ente sköda ett redit jobb."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar