filbunke. Ex: "Å våra myller
di maler, di går
me sin jämna lonk.
Å våra hyllor
e fulla me fin fillebonk."
(Ur "Skåne e ett harlitt lann" av Erik Ahlberg.)Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar