blast. Ex: "Ida får korna ha bedefan. Men ente fårr mejed. Dau smagar melken bedor!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar