Dagen efter gillet, då de som kommer blir bjudna på det som blev över. Ex: "De ska jag si de. Kan en ente få ble bjuen me dom fine så får de va så! Ja e ente en sånn där som ränner på ettegille."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar