antingen eller. Ex: "Entens va de fårr varmt ella va de får kallt.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar