dörrhantag. Ex: "Dom har de så fint! Alla dåravrena lyste som gull!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar