strö ut. Ex: "Drösla letta halm te kregen", eller "Du dröslar me dina pengar."



Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar