Bidra med ditt ord och uttryck

ett kvinnobröstKälla/ref: Skånsk-svensk-engelsk ordlistaLägg till kommentar