falla ner. Ex: "Ta ente ing di där blommorna. Di drösar så rälit!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar