skällsord till lång person. Ex: "Se nu te å få loss tommarna, din långe, lade dröft!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar