måltidsdryck som består av lika delar mjölk och svagdricka. Ex: "Bårjar brösten sina e de bara te å bäla drickablanning. De hjälper!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar