falla, snava, snubbla. Ex: "När han gick ud fra krued å tatt den femte vännan va han rent yr i hued å drattade på ändan".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar