sås. Ex: "Nåd som allri ja vill slippa: Stekter fläsk me lögadippa."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar