Bidra med ditt ord och uttryck

detta. Ex: "Kom nu ente me dehärande snacked igen!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar