dagsanställning. Ex: "Ja geck i datal på gåren å hade föan å tre daler om dan."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar