lipsill. Ex: "Du e en redi bölemidda, för du bölar för allting."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar