stor byggnad, ruckel. Ex: "Va e de för ett stort, rälit böle di byggt på gåren"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar