gråta, lipa. Ex: "En ska ente böla över utspilld melk"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar